Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Державна служба

Головне меню

 11.11.2016

Організація кадрової  роботи з державними службовцями апарту відділу

У відділі освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту  Шполянської райдержадміністрації робота з кадрами  проводиться відповідно до законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про  очищення влади» та інших нормативних документів з кадрових питань. Для організації роботи з кадрами є необхідні нормативні документи,  бібліотека «Норми та право» системи «Картка».

Відділ є структурним підрозділом Шполянської райдержадміністрації, який утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки Черкаської ОДА, Міністерству освіти і науки України.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями районної державних адміністрацій, а також Положенням про відділ.

Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та штамп.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Очолює відділ Вербівський Павло Євгенович, який працює на займаній посаді з 09 квітня 2014 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 09.04.2014 №26-к, наказ відділу освіти від 09.04.2014 №69-к/тр), який має 10 років стажу державної служби та 12 років педагогічного стажу, повну вищу педагогічну освіту, в 1989 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика». Згідно розпорядження Шполянської районної державної адміністрації від 30.05.2016 №55- к з 01.05.2016 року йому присвоєно 6  ранг державного службовця.

Структура відділу: начальник відділу; головний спеціаліст (3особи); провідний спеціаліст (1).

         Начальник виконує свої обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджена першим заступником голови райдержадміністрації 10.04.2014  року. З інструкцією ознайомлений під підпис, із зазначенням дати ознайомлення.

         Посадові інструкції державних службовців апарату відділу затверджені начальником, працівники ознайомлені відповідно до вимог статті 29 КЗпП України. За змістом та формою посадові інструкції відповідають вимогам ДТПКХ посад держслужбовців, затвердженого наказом НАУ з питань держслужби від 13.09.2011 №11, оформлені відповідно до вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби від 01.09.1999 №  65.

            Планування роботи з кадрами здійснюється на рік. Робота відділу проводиться за річним планом роботи, які погоджуються заступником голови районної державної адміністрації, затверджуються рішенням колегії відділу освіти та підписується начальником відділу. Робота апарату відділу проводиться за такими напрямками:

формування  складу державних службовців;

робота з кадровим резервом; 

проведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців;

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення  та державної служби;

забезпечення функціонування електронного обліку державних службовців  «Картка».

         Сформовано графік відпусток державних службовців на календарний рік  із дотриманням вимог Закону України  «Про відпустки» .

Своєчасно проводиться облік військовозобов’язаних та їх бронювання.

Відділ має доступ до мережі Інтернет, сайту Верховної Ради України. Відділом здійснюється співпраця з місцевими засобами масової інформації: газетами «Шполяночка плюс», «Шполянські вісті», а також з редакцією Шполянського телерадіомовлення. Протягом 2015 року здійснено 10 виступів на теми: «Дякуємо організаторам ЗНО», «Освітяни зустрілися з виробниками українського насіння»; протягом поточного 2016 року здійснено 4 виступи.

На офіційному веб-сайті відділу http://www.shprvo.ck.ua запроваджено роботу потайно діючої рубрики «Запитуєте - відповідаємо». У 2015- 2016 роках  державними службовцями надано 8 індивідуальних консультацій Інтернет – дописувачам.

На виконання рішення колегії Шполянської районної державної адміністрації від 17.11.2011, протокол №17 «Про функціонування системи «Картка» ЄДКС «Кадри» в органах виконавчої влади» спеціалістом відділу освіти, який відповідає за наповнення підсистеми обліку державних службовців єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри», опрацьовано лист  Головного управління державної служби України від 18.02.2010 №1016/43-10 щодо Порядку інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби від 07.07.09 №183, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 706/16722. Вжито заходів щодо забезпечення спеціаліста відділу, яка веде кадровий облік та забезпечує функціонування системи «Картка», комп’ютером одноосібного користування, періодичного його оновлення, надійного захисту та цільового використання передбаченої інформації.

Терміни інформування щодо змін облікових даних, призначень та звільнень державних службовців відділу тримаються на постійному контролі.

Відділ проводить роботу щодо належного ведення трудових книжок, встановлення стажу державної служби, надання відпусток, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років. 

Формування складу державних службовців

Кадрові призначення, формування складу державних службовців проводяться відкрито і прозоро відповідно до вимог чинного законодавства на конкурсній основі.Усі державні службовці відділу мають повну вищу педагогічну освіту.

         Головний спеціаліст відділу Лимар Віра Микитівна має 23 роки стажу державної служби та 16 років педагогічного стажу, повну вищу педагогічну освіту, в 1983 році закінчила Кіровоградський педагогічний інститут за спеціальністю «Математика». Працює у відділі з 01.06.1993 року. Згідно наказу відділу освіти від 21.06.2016 №175- к/тр з 01.05.2016 року їй присвоєно 8 ранг державного службовця.

         Головний спеціаліст відділу Бурлака Олександр Юрійович має 3 роки стажу державної служби, повну вищу педагогічну освіту, в 2012 році з відзнакою закінчив Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Історія». Працює у відділі з 02.08.2016 року. Згідно розпорядження Шполянської районної державної адміністрації від 30.05.2016 №54-к з 01.05.2016 року йому присвоєно 6  ранг державного службовця.

         Провідний спеціаліст відділу Гукало Оксана Петрівна має 14 років стажу державної служби та 8 років педагогічного стажу, дві повні вищі освіти, в 1999  році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини за спеціальністю «Початкове навчання», у 2012 році - Черкаський національний університет  імені Б.Хмельницького  за спеціальністю «Державна служба».Працює у відділі з 22.01.2013 року. Згідно наказу відділу освіти від 21.06.2016 №175- к/тр з 01.05.2016 року їй присвоєно 8 ранг державного службовця.

Станом на 01 листопада 2016 року вакантні посади державних службовців відсутні.

У січні 2016 року проведено аналіз якісного та кількісного складу державних службовців в апараті відділу освіти, за результатами своєчасно складено звіт 9-ДС, щоквартально надається відділу організаційно-кадрової роботи апарату Шполянської  районної державної адміністрації інформація про стан виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2014 №29 «Про затвердження Примірної структури інформації про стан кадрової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях»

Відділом забезпечується підвищення кваліфікації державних службовців, переважно за програмами тематичних короткострокових семінарів. У жовтні 2011 року державні службовці відділу взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі «Організація роботи по запобіганню та протидії проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування» та отримали свідоцтва Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.  У листопаді 2014 року начальник відділу освіти П.Є.Вербівський пройшов підвищення кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару «Організаційно-правові аспекти здійснення соціальної  та гуманітарної політики в регіоні» (свідоцтво №20747 від 03.10.2012). У вересні 2014 року головний спеціаліст відділу освіти Каландирець І.І. взяла участь у Черкаському конгресі кадровиків на тему «Останні зміни у трудовому законодавстві та їх практичне застосування», отримала свідоцтво. У жовтні 2016 року державні службовці відділу взяли участь у виїзному тематичному семінарі «Взаємодія органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у вирішенні регіональних проблем».

 

Державних службовців під особистий підпис ознайомлено з правилами етичної поведінки, затвердженими постановою КМУ від 11.02.2016 №65, текст правил внесено до особових справ, а також з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».


13.04.2013

Інноваційні підходи до управління системою освіти в Україні

Начальник відділу освіти Ю.О.Дядченко взяв участь у тематичному короткостроковому семінарі «Інноваційні підходи до управління системою освіти в Україні»,  що відбувся з 10 по 12 квітня  в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів http://www.centerpk.ck.ua/news_519/. Програма семінару підготовлена з урахуванням основних регіональних аспектів реалізації державної політики в галузі освіти. Крім оновлення фахових знань, слухачі семінару обговорили положення Закону України «Про державну службу» (нова редакція), прослухали лекцію «Антикорупційні положення законодавства про державну службу. Шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців», взяли участь у тематичних зустрічах на теми «Організація роботи зі зверненнями громадян», «Основні положення реформи пенсійного страхування», «Виконавська дисципліна в органах державного управління. Методи забезпечення виконавської дисципліни», «Шляхи впровадження Держстандарту початкової освіти: проблеми та перспективи», а також у практичних заняттях «Організація діловодства як передумова забезпечення належної виконавської дисципліни. Підготовка службових документів»  та «Основні проблеми та завдання в організації роботи відділів освіти в регіоні на сучасному етапі». Під час навчання мали гарну нагоду стати учасниками зустрічі «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому просторі», яку провів Амонашвілі Шалва Олександрович - доктор психологічних наук, професор, академік  РАО.У виїзному  практичному  занятті до Геронимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, в якому також взяла участь завідувач районного методичного кабінету О.М.Курінна, оглянули навчально-методичну базу та матеріально-технічне забезпечення початкової школи, переглянули виставку робіт вихованців гуртків та працівників закладів освіти району «Світ фантазії та творчості».


13.10.2011

Формування управлінських знань, навичок і умінь в умовах короткотермінового навчання державних службовців

На сучасному етапі в Україні тривають процеси формування власної демократичної державності, відкритості суспільства в інформаційному, науковому, правовому аспектах, втілення в життя Комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. На виконання її ключових засад 11-13 жовтня в райдержадміністрації відбувся короткотерміновий тематичний семінар "Взаємодія органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у вирішенні регіональних проблем" для керівників, спеціалістів апарату, управлінь, відділів районної державної адміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування району, депутатів районної та міської ради, організований Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, в якому взяли участь державні службовці відділу освіти на чолі з начальником Ю.О.Дядченком, а також головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Л.В.Курінна та її заступник Г.О.Федорова. В ході семінару спеціалісти Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації прочитали ряд лекцій з наступних питань: організація роботи щодо запобіганню та протидії проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правові аспекти проходження державної служби в органах виконавчої влади, правове регулювання трудових відносин, основні положення реформи пенсійного забезпечення, а також у формі діалогів розглянули шляхи організації кадрової роботи органів місцевого самоврядування, повноваження органів державної виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин, охорони довкілля та інші.