Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Інноватика у вивченні мов

Головне меню

Для ознайомлення та використання в роботі надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України від 22.02.2017 № 1/997 щодо безкоштовного навчання англійській мові з використання онлайн технології.


Проект « Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов»


 

07.08.2015

Збільшено час на вивчення іноземних мов у школах

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» збільшено години на вивчення іноземних мов за рахунок варіативної складової.

Зокрема, у 2015/16 навчальному році буде збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови з 2-х до 3-х на тиждень у 6-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за новим стандартом).Також, з 2-х до 3-х годин на тиждень буде збільшено час на вивчення іноземних мов у 8-му класі шкіл з українською мовою навчання (за попереднім стандартом). У 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль) кількість годин вивчення іноземної мови збільшено з 3-х до 3,5 годин.Згідно із затвердженими змінами, кількість годин на вивчення іноземної мови у 2015/16 навчальному році становитиме:

Класи

5

6

7

8

9

10

11

Кількість годин на тиждень

3

3

3

3

2

3,5

3,5


Дивіться також: Лист МОН від 22 травня 2015 року "Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів".

Джерело http://osvita.ua/


11.05.2015

Інноваційні форми методичної роботи як засіб удосконалення професійної компетентності вчителів іноземної мови

Проблема підготовки педагогічних кадрів нової генерації в контексті гуманізації і демократизації освіти в Україні постає сьогодні особливо гостро й пов'язана з тенденціями розвитку світового співтовариства. Це, у свою чергу, вплинуло на соціальний статус іноземної мови як навчального предмета й поклало ще більшу відповідальність на професіональну компетентність учителя іноземних мов, пов'язуючи його імідж з професіоналом інноваційного типу. Інноваційні процеси у системі освіти висувають нові вимоги до особистісних та професійний якостей учителя, його соціальної та професійної позиції.Усвідомлюючи соціальне замовлення українського суспільства, зміст освітніх нормативно-правових документів, актуальним стає питання організації методичної роботи як цілісної системи, спрямованої на задоволення реальних потреб педагогів у неперервному підвищенні професійної компетентності. Аналізуючи стан методичної діяльності та рівень сформованості професійних компетентностей вчителів - початківців іноземної мови, їх бажання систематично вдосконалювати рівень професійної компетентності, було вирішено створити Школу росту педагогічної майстерності вчителів іноземних мов. Під керівництвом вчителя вищої категорії Шутки Ольги Миколаївни вже протягом багатьох років,  дотримуючись особистісно- орієнтованої системи методичної  роботи з   молодими учителями, ця форма роботи  забезпечує створення   умов  для розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів  підвищення їх кваліфікації. Вагому роль відіграє педагогічний моніторинг професійних компетентностей, завдяки якому накопичується інформація про кожного вчителя,  а також з’являється можливість  прогнозувати  розвиток і стан професійного рівня педагогів, планувати ефективні форми щодо його удосконалення.Для створення діагностичної бази моніторингу вчителі ведуть діагностичні картки « Картка обліку методичної діяльності вчителя». На підставі аналізу результатів діагностичного дослідження виявляються ті компоненти професійної компетентності вчителя іноземної мови, які потребують розвитку та удосконалення, а саме: інформаційна, проективна, методична, мотиваційна. Читати весь текст статті методиста РМК Кравченко Тамари Володимирівни