Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Працівники методичного кабінету

Головне меню

Курінна Оксана Миколаївна

     завідувач  Шполянського районного методичного кабінету

(04741) 5-23-34

Народилася 23 квітня 1972 року в м.Шпола Черкаської області.Освіта вища, в 1994 році закінчила  Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика і фізика». Педагогічний стаж - 22 роки. Працює на посаді з 05.12.2012 року.

1.Організовує роботу методичного кабінету. Здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результати роботи.

2. Звітує перед відділом освіти та обласним інститутом післядипломної освіти.

3.Подає рекомендації і пропозиції щодо відбору методистів.

4  Визначає функціональні обов'язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх  виконання.

5.Організовує роботу з підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та їх заступників.

6. Видає накази та розпорядження відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням.


Методисти

(04741)5-50-46

Горбенко Любов Григорівна

методист з бібліотечних фондів

Народилася 27 лютого 1970 року в  с.Терешки Шполянського району Черкаської області.Освіта вища, у 1994 році  закінчила  Сімферопольський державний університет ім. І.В.Фрунзе  за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури”.Педагогічний стаж -  20 років. Працює на посаді з  01.04.2003 року

1.Формує бібліотечні фонди навчальної, довідкової, наукової, науково-популярної, методичної, художньої літератури і фахових періодичних видань закладів освіти району.

2.Здійснює інформаційно-консультативне обслуговування педагогів, керівних працівників закладів освіти на базі власної бібліотеки та читального залу методичного кабінету.

3. Контролює створення у шкільних бібліотеках фонду науково-педагогічної та методичної літератури, в установленому порядку збирає і узагальнює звіти шкіл, готує зведений звіт району.

4.Організовує вивчення і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду комплектування шкільних бібліотек, бережливого ставлення до підручників.

5.Організовує конкурси, огляди і різні позакласні заходи.

6.Відповідає за роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотекарів шкіл.

7.Проводить інформаційно-довідкову роботу, створює картотеку педагогічної інформації.

 


Досич Наталія Володимирівна

методист з охорони дитинства

Народилася 22 жовтня 1962 року в м. Шпола Черкаської області.Освіта вища, в 1985 році закінчила  Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філологія. Викладач російської мови та літератури».Педагогічний стаж - 23 роки. Працює  на посаді з  02.03.2007 року.

1.Сприяє у веденні документації з охорони прав неповнолітніх, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з обмеженими можливостями, та тих, які не мають належних умов для виховання у сім'ях; неповнолітніх, які направляються до інтернатних закладів і в сім'ї опікунів.

2.Забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної     допомоги.

3. Веде спостереження за умовами проживання, виховання, розвитку та станом психічного і фізичного здоров'я дітей вищезазначених категорій, їх працевлаштування, проводить роботу щодо запобігання дитячій бездоглядності.

4. Бере участь у судових процесах, на яких розглядаються питання про  виховання дітей. Координує питання оздоровлення дітей пільгових категорій.


Півень Валентина  Михайлівна

методист з української мови та літератури, зарубіжної літератури  

Народилася 11 лютого 1959 року в с.Мар'янівка Шполянського району Черкаської області.Освіта вища, в 1980 році закінчила  Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література».Педагогічний стаж - 30 років. Працює  на посаді з  15.08.1985 року

1.Забезпечує вживання української мови як державної в закладах і установах освіти.

2.Організовує безперервне удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.Організовує навчання молодих спеціалістів, резерву на керівні посади системи освіти.

4.Організовує районні заходи з учнями з питань навчально-виховного процесу (олімпіади, конкурси, фестивалі) та конкурси педпрацівників.

5.Вивчає стан та результати викладання української мови та літератури, предметів національної культури базового навчального плану, здійснює експертну оцінку якості та результативності навчальної та виховної роботи педпрацівників свого фаху, координує народознавчу роботу.

6.Організовує атестацію педпрацівників району, координує методичну роботу з учителями, що одержали рекомендації


Захарчук Вікторія Віталіївна

методист з дошкільного виховання

Народилася 1 жовтня 1985 року в м. Шпола Черкаської області. Освіта вища, в 2007 році закінчила державний вищий навчальний заклад «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Дошкільне виховання». Педагогічний стаж – 6 років.  Працює на посаді з 15.11.2013 року.

1.Вивчає умови розвитку вихованців дошкільних закладів, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для наступного навчання та виховання.

2.Організовує удосконалення кваліфікації педагогічних, керівних працівників дошкільних закладів, конкурси, різноманітні заходи.

3.Вивчає стан та результати методичної роботи.

4.Виявляє, апробує та впроваджує в практику перспективний досвід педагогічних працівників дошкільних закладів.

Висвітлює його в засобах масової інформації.

5. Вивчає стан та результати викладання образотворчого мистецтва


Кравченко Тамара Володимирівна

методист, що відповідає за стан викладання іноземних мов

Народилася 3 березня 1968 року в  м.Шпола Черкаської області.Освіта вища, в 1990 році закінчила  Горлівський педагогічний інститут іноземних мов  за спеціальністю «Французька  і німецька мови». Педагогічний стаж -  18 років. Працює  на посаді з  2000 року.

Організовує:

- вивчення й всебічний аналіз стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок учнів з іноземної мови;

- роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів свого фаху;

- апробацію та впровадження освітніх технологій, перспективного педагогічного досвіду.  


 

Кружіліна Лариса Юріївна

методист з виховної роботи, відповідає за стан викладання музичного мистецтва, художньої культури та християнської етики

Народилася 17 серпня 1968 року  в  с.Товмач Шполянського району Черкаської області.Освіта вища, закінчила  Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Музика і педагогіка”. Педагогічний стаж -  25 років. Працює на посаді з  02.03.2004 року.

1.Відповідає за здійснення патріотичного, морального, правового, естетичного, трудового виховання, професійної орієнтації учнів, діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань і товариств.

2.Координує роботу навчально-виховних закладів, сім'ї і громадськості, дитячого дозвілля, запобігання дитячій бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх.

3.Організовує семінари, конференції, „круглі столи” тощо для заступників директорів з виховної роботи, педагогів - організаторів, класних керівників, готує для них рекомендації.

4.Вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, впроваджує його.

5. Вивчає стан та результати викладання музики.


Ложкова Зоя Олександрівна

Народилася 5 листопада 1950 року в с.Нова Гребля Букського району  Київської області.Освіта вища, в 1982 році закінчила  Іркутський державний університет  за спеціальністю «Викладач історії та суспільствознавства».Педагогічний стаж -  43 роки. Працює з  15.09.1992 року.

методист з географії та економіки

1.Організовує ефективну систему методичної роботи, спрямовує роботу шкільних, районних МО, опорних шкіл та шкіл перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, семінарів. Сприяє оволодінню всіма вчителями новими технологіями.

2.Координує впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду.

3.Проводить навчально-методичні консультації та координацію діяльності методичних кабінетів закладів освіти. Відповідає за висвітлення їх досвіду.

4.Здійснює експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи педагогів свого фаху.

5.Координує туристсько-краєзнавчу роботу в загальноосвітніх школах.


Різник Оксана Анатоліївна

методист , що відповідає за викладання історії, правознавства, основ здоров'я, етики, фізичної культури, „Захисту Вітчизни”

Народилася 21 серпня 1971 року в  м.Могилів- Подільський Вінницької  області.Освіта вища, в  1997 році закінчила  Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького  за спеціальністю «Вчитель історії, української мови і літератури". Педагогічний стаж -15 років. Працює на посаді з 17.08.2011 року.

1.     Вивчає стан та результативність викладання  історії, правознавства, фізичної культури, «Захисту Вітчизни», основ здоров’я, етики.

2.     Відповідає за організацію та проведення методичної роботи з вчителями, які викладають зазначені в п.1. предмети.

3.     Надає консультативно-методичну допомогу з питань формування в школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров'я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей.

4.     Вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід педагогічних працівників вищезазначеного фаху.

5.     Готує питання на раду методичного кабінету.

6.     Бере участь в атестації ЗНЗ та надає методичну допомогу в атестації педагогічних кадрів.


Музика Світлана Анатоліївна

методист з фізики,  математики та інформатики

Народилася 16 червня 1978 року в  м.Одеса. Освіта вища, в  2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут  ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель математики».Педагогічний стаж - 7  років. Працює на посаді з 2009 року.

1.Організовує вивчення і всебічний аналіз стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок учнів з математики, фізики, основ інформатики, астрономії. Здійснює експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи педагогів свого фаху.

2.Вивчає стан та результати викладання трудового навчання, креслення.


Назаренко Світлана Григорівна

методист, що відповідає за стан викладання предметів у початкових класах 

Народилася 14 березня 1973 року в смт. Новоархангельськ Кіровоградської області.Освіта вища, в 1995 році закінчила Національний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Вчитель початкових класів та педагог-організатор». Педагогічний стаж -13 років.   Працює  на посаді з 12.08.2005 року

1.Вивчає рівень знань, умінь і навичок учнів початкової ланки в загальноосвітніх школах.

2.Спрямовує роботу шкільних, районних методоб'єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, семінарів-практикумів.

3.Організовує і проводить представницькі педагогічні заходи: педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси.

4.Відповідає за організацію підвищення кваліфікації педагогів свого фаху.

5.Виявляє, апробує та впроваджує в практику перспективний педагогічний досвід.

6.Здійснює експертну  оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи педагогів свого фаху.

7.Проводить інформаційно-довідкову роботу, створює картотеку педагогічної інформації для початкової школи.


Сабадаш Галина  Михайлівна

методист з хімії та біології

Народилася 14 квітня 1959 року  в м. Шпола Черкаської області.Освіта вища, в 1984 році закінчила  Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Хімія та біологія».Педагогічний стаж -  26 років. Працює  на посаді з 14.05.2004 року.

1.Вивчає стан та результати викладання біології, хімії.

Організовує еколого-натуралістичну роботу.

2.Вивчає і описує розвиток освіти в районі. Висвітлює його в засобах масової інформації.

3.Готує і проводить олімпіади з базових дисциплін.

4.Аналізує діяльність наукових товариств учнів, відповідає за роботу з обдарованими дітьми.

5.Здійснює експертну оцінку якості та результативності  навчальної роботи педагогічних працівників свого фаху.

6.Спрямовує роботу університетів, лекторіїв педагогічних знань, проводить педагогічні читання, координує та висвітлює роботу з батьками.


Косенко Наталія Анатоліївна

методист, завідуюча консультпунктом практичної психології та соціальної роботи при Шполянській РПМПК

Народилася 12 березня 1983 року в м.Шпола. Освіта вища, в 2008 році закінчила Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького за спеціальністю „Психологія”. Педагогічний стаж – 5 років.

- організовує та координує діяльність психологічної служб району, визначає перспективи та напрямки її розвитку;

- здійснює керівництво та навчально-методичне забезпечення  діяльності практичних психологів,  соціальних педагогів;

-  здійснює аналіз діяльності практичних психологів, соціальних педагогів;

- складає річний план роботи психологічної служби району,  узгоджений з ЧОЦППСР;

- організовує проведення районної олімпіади з психології та педагогіки;

- контролює виконання інструктивно-методичних листів, наказів, розпоряджень МОН України, Головного управління освіти і науки, які стосуються роботи психологічної служб району.


 

Кравець Людмила Володимирівна

секретар-друкарка

Народилася 18 жовтня  1983 року в м.Шпола Черкаської області.Освіта вища, в 2007 році закінчила  Черкаський Національний університет  ім. Б.Хмельницького за спеціальністю «Біологія». Працює  на посаді з  15.04.2002 року.

1.Відповідає за стан кімнати, в якій знаходиться канцелярія та технічний стан 2-х комп’ютерів.

2.Друкує різну оперативну документацію, довідки.

3.Зберігає архів.

4.Веде книги наказів і розпоряджень, табель для нарахування заробітної плати.

5.Веде книги реєстрації вхідних і вихідних документів.

6.Доводить накази, розпорядження та інші документи до відома працівників методкабінету.

7.Стежить за термінами виконання окремих розпоряджень і доручень завідуючого райметодкабінетом та виконання його оперативних вказівок.