Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Декларування доходів

Головне меню

15.01.2017

Керівники навчальних закладів не подаватимуть е-декларації

Із 1 січня 2017 року стартувала друга хвиля електронного декларування. Вона охоплює всіх суб’єктів декларування й усі типи декларацій.  У другому етапі е-декларування подавати декларації будуть суб’єкти першого етапу, а також: депутати місцевих рад; державні службовці категорії “В”; посадові особи місцевого самоврядування 4-7 категорій; військові посадові особи Збройних сил України, Держспецзвязку та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби);поліцейські; особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ; посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів; посадові особи юридичних осіб публічного права. 
Норма про обов'язкове заповнення е-декларацій не поширюється на посадових осіб, що здійснюють основну діяльність в області соціального обслуговування населення. Зокрема, до таких віднесені директори шкіл та керівники закладів культури та спорту. Відповідні норми містяться у розділі ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 21.12.2016№1798-VІІ «Про Вищу раду правосуддя», який набрав чинності 5 січня 2017 року. Згідно Закону, норма про обов'язкове заповнення електронних декларацій не поширюється на посадових осіб установ і організацій, що здійснюють основну діяльність в області соціального обслуговування населення, соціальної й професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціальної захисту ветеранів війни й учасників антитерористичної операції. Скасована необхідність заповнювати електронні декларацій для керівників установ освіти (крім керівників вузів та їхніх заступників), науки (крім президента Національної академії наук України (НАНУ) і національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів і головних вчених секретарів НАНУ й національних галузевих академій наук, інших членів президії НАНУ й президій національних галузевих академій наук). Звільнені від зобов'язання заповнювати електронні декларації керівники закладів культури, мистецтв, відновлення й збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту й національно-патріотичного виховання.
На відміну від паперових декларацій, електронні мають 16 розділів, тому суб'єкту декларування потрібно заздалегідь почати заповнення документу.  Для реєстрування та входу до системи декларування НАЗК посадовцю треба мати власний електронний цифровий підпис. Відтепер декларант має змогу зберігати чернетки форми й використовувати раніше подані декларації для створення нових. А також заповнювати декларацію поступово, повертаючись до заповнення необмежену кількість разів, до встановленого строку подачі декларації.   Суб'єкт декларування може подати виправлену декларацію без звернення до НАЗК лише один раз упродовж 7 днів після подання декларації. Після цього терміну виправлення можливе лише з дозволу НАЗК і може також передбачати притягнення до відповідальності.  У е-декларуванні з'явилися нові розділи: об'єкти незавершеного будівництва; нематеріальні активи: об'єкти інтелектуальної власності, ліцензії тощо юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; робота за сумісництвом суб'єкта декларування; членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах.  Також у деяких розділах збільшився обсяг інформації: подається інформація про співвласників майна, а також про власника майна, яке знаходиться на праві користування (в оренді) у суб'єкта декларування чи членів його родини; цінне рухоме майно (крім транспортних засобів, вони декларуються окремо): антикваріат, твори мистецтва, побутові прилади тощо. Декларується кожен окремий предмет вартістю більше 100 МЗП (мінімальна заробітна плата, що складає 1378 грн для декларацій за 2016 рік); грошові активи: готівкові кошти, кошти на рахунках, якщо сукупно більше за 50 МЗП (68 900 грн для 2016 року); видатки та правочини суб'єкта декларування: якщо розмір видатку більший за 50 МЗП (68 900 грн для 2016 року) негрошові подарунки, лише якщо разова перевищують 5 МЗП , грошові подарунки, якщо сукупно від одного джерела за рік перевищують 5 МЗП. Якщо член сім'ї відмовився надавати інформацію для заповнення декларації, суб'єкт декларування зазначає це в декларації. В такому випадку НАЗК проводить повну перевірку декларації. Визначення членів сім'ї залишилося незмінним - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.  Адміністративна відповідальність настає у випадку завідомо недостовірних відомостей у декларації за розбіжності   100-250 МЗП, кримінальна відповідальність - на 250 МЗП. 

За матеріалами сайту https://buhgalter.com.ua


Керівникам навчальних закладів

Лист управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 03.03.2016 №520 "Про подання декларацій поо майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового хаоактеру за 2015 рік"


Про  подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  характеру за 2015 рік

Відповідно до статті 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) особи, зазначені у підпункті 1, підпункті „а“ пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону. Для працівників, що за посадою чи відповідно до своїх повноважень пов'язані з державною чи комунальною сферою, важливо чітко ідентифікувати себе з переліченими у Законі категоріями суб'єктів відповідальності. Практика застосування нового антикорупційного законодавства показує існування певних складнощів такої ідентифікації. Складним виявилось віднесення тих чи інших працівників державних чи комунальних установ та організацій до таких суб'єктів, як „посадові особи юридичних осіб публічного права“, тобто групи осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування. Для визначення статусу таких осіб слід врахувати наступне:

1) головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій;

2) відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (йдеться про постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво») організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами). У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Враховуючи вищезазначене, просимо вас та ваших заступників:

           у термін до 23.03.2016 року надати головному спеціалісту відділу освіти Каландирець І.І. декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік та її затверджену копію для надання у Шполянське відділення  Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у  Черкаській області;                                   

          Водночас, Законом передбачено винятки із вказаного правила для осіб, які не мають об'єктивної можливості дотриматися зазначеного строку або встановлення для них іншого строку зумовлено обставинами, за яких подається декларація. Це стосується суб'єктів декларування, які:

               1) не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою - подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня;

               2) звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, при звільненні або припиненні служби.

Що стосується осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, то вони подають декларацію за місцем попередньої роботи (служби) до 1 квітня наступного за звітним року. Звертаємо вашу увагу, що постановою Кабінету Міністрів України  від 08.02.2012 № 64 „Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру“ встановлено, що бланки декларації виготовляються особами, які її заповнюють і подають, шляхом їх роздрукування або копіювання на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до Закону (включаючи примітку). Бланк декларації складається з 10 сторінок. При цьому Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року № 16, чітко визначає, що декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права. З огляду на таке, збирання, зберігання декларації має здійснюватися кадровим підрозділом відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права. У 2013 році в Україні запроваджено нові правила, яких слід дотримуватись при декларуванні своїх доходів та витрат за минулий рік. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013  №224-VII, який набрав чинності 9 червня 2013 року. Подаючи Декларацію за 2015 рік, суб’єкт декларування зобов’язаний вказувати дату народження членів сім’ї, а також повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини. Водночас сума витрат суб’єкта декларування на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомого майна та транспортних засобів, а також сума вкладених у звітному році суб’єктом декларування коштів на рахунки у банках, номінальна вартість придбаних ним у звітному році цінних паперів, розмір внесених ним у звітному році внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, витрати суб’єкта декларування та членів його сім’ї на утримання нерухомого майна та транспортних засобів, інші витрати суб’єкта декларування зазначається у разі, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень. Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наведення в декларації завідомо недостовірних відомостей є підставою притягнення до юридичної відповідальності відповідно до вимог антикорупційного законодавства.

Для недопущення порушень антикорупційного законодавства беріть до уваги Методичні рекомендації Міністерства юстиції України «Запобігання і протидія корупції в державних органах місцевого самоврядування»  від 16.10.2013 (Урядовий Кур’єр від 12.11.2013 № 208.)

Форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік 

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансовогохарактеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,та іншими особами//Журнал «Держслужбовець» - лютий 2014 року-с.21