Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Трудова книжка

Головне меню

Загальні вимоги до ведення трудових книжок 

Трудові книжки працівників навчального закладу ведуться відповідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року №58), зберігаються у сейфі. Директором ведеться книга обліку руху трудових книжок  та вкладишів до них. Працівники із записами в трудових книжках ознайомлюються вчасно.

У них  повинні бути записи:

- про призначення, звільнення чи переведення;

- про зміну назви ( реорганізацію)  школи;

- про результати атестації педагогічних працівників (відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню, встановлення  тарифних розрядів, відповідність займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією, невідповідність займаній посаді) у розділі «Відомості про роботу»;

- записи про нагородження чи заохочення до сумлінної праці, результати якого  заносяться у відомості про нагородження і заохочення  працівників.


 Оформлення трудових книжок на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів

Трудову книжку оформляють кожному працівнику, який офіційно влаштований на роботу на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів (ч. 2 ст. 48 Кодексу законів про працю України та п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, далі — Інструкція № 58). На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуть тільки за місцем основної роботи.

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики від 08.11.2013 р. № 748/2354/5 Інструкцію № 58 доповнено новим положенням, за якою трудові книжки оформляються на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, котрі здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності. Запис у трудову книжку про стажування студентів, учнів вносить підприємство, установа або організація, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста на підставі наказу про проходження стажування (п. 2.17 Інструкції № 58).

Відповідно до пункту 2.16 Інструкції № 58 для студентів, учнів які мають трудові книжки, навчальний заклад вносить записи про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів на підставі наказів про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів. Період роботи вказаних студентів, учнів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної господарсько-договірної тематики і при проходженні стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок навчальні заклади забезпечують занесення до трудових книжок студентів, учнів відомостей про роботу та стажування.

Відповідно до пунктів 2.18, 2.19 Інструкції № 58 для студентів, які раніше не працювали та у зв’язку з цим не мали трудових книжок, відомості про час навчання, включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати. Записи про час навчання вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на вказаному підприємстві.

Джерело: uz.dsp.gov.ua