Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Методичні об'єднання

Головне меню

10.02.2017

Учителі англійської мови підвищували свій фаховий рівень

8 лютого на базі Шполянського НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів №3 - гімназія» проведено районний семінар-тренінг для вчителів англійської мови. Одним із основних напрямків роботи семінару- практикуму, керівником якого є вчитель Шполянського НВК №3 Золотоверха Л.О., є апробація та  використання нових комунікативних методик і підходів при вивченні англійської мови. Тож в ході роботи учасники семінару ознайомились із психолого-педагогічними аспектами застосування тестових завдань під час вивчення англійської мови, з якими у своїй доповіді-презентації ознайомила вчитель Матусівського НВК №2 Клименко О.В. Інтелектуальна розминка допомогла вчителям опрацювати всі розділи програми ЗНО з англійської мови, пройти тренінги та переконатися в особливостях тестування з англійської мови. Метою зустрічі було і обговорення перспектив оновлення змісту та організації підготовки вчителів іноземних мов району до роботи в літніх мовних таборах. Практичне заняття, підготовлене і проведене вчителями англійської мови Іскренської ЗОШ та Шполянської ЗОШ №5 Гукало К.М. та Ліпко А.О., було  спрямоване на методологічну підтримку вчителів: допомогти втілити теорію на практиці, розвинути знання та навички викладання мови. Завдяки взаємодії та роботі в командах та групах учителі на практиці з’ясували необхідність використання різних інноваційних форм та методів роботи для розвитку мотивації учнів, створення ситуації успіху та автономного навчання з виходом на вільне спілкування. Під час семінару учасники обговорили теми вдосконалення мовленнєвих навичок, а також ефективного використання ігрових елементів на уроках іноземної мови та в позаурочний час. Практика переконує,що шлях до нових знань учнів пов'язаний з умінням учителя - наставника правильно змоделювати  навчальну ситуацію, яка б зацікавила їх, дозволила б  їм вільно спілкуватись іноземною мовою. Тож завдання тих, хто працює з дітьми, -навчити їх вірити в себе, а ще відшукати в дитині те, що вона вміє робити успішно, підтримувати це і розвивати.

 

Кравченко Т.В., методист РМК


25.01.2017

У ногу з  часом

Методичні об'єднання вчителів- предметників є осередками творчої науково-методичної роботи. Система роботи районного методоб'єднання  вчителів іноземних мов сприяє самодостатності та ініціативності  педагогів, адже, щоб стати висококласним фахівцем, який глибоко знає свій предмет, володіє різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реагує на виклики часу, потрібно мати  високий рівень самоорганізації та самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив виховання дітей. Справжні вчителі постійно  прагнуть: виховувати толерантне ставлення до іншої точки зору, повагу до інших національних традицій; розвивати полікультурні компетентності дитини, уміння здобувати інформацію з різних літературних джерел та застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення, вміння використовувати набуті знання у житті, не боятися нестандартних рішень. З цією метою педагоги оптимально поєднують зміст матеріалу  з доцільними й результативними формами та методами роботи, а допомагає їм у цьому  робота методоб'єднання  вчителів іноземних мов, спланована так, щоб  кожен учасник, як молодий, так і  досвідчений  вчитель, знайшов для себе корисне. Як правило, засідання складаються з чотирьох рубрик. У рубриці «Методичний портал» методистом РМК Кравченко Т.В. проаналізовано роботу районного  методичного об’єднання за І семестр, проведені олімпіади та визначено напрямки роботи літніх мовних таборів у школах району,а також опрацьовано питання підготовки учнів до ЗОН з іноземних мов. У рубриці « Круглий стіл» вчителі Шполянського НВК №2- ліцею Шевченко О.В. та Яцентюк Т.О. поділилися досвідом роботи з питань «Використання ігрових технологій на уроках англійської мови як творчої співпраці вчителя та учня» та «Застосування інтерактивних технологій для мотивації учнів в навчанні усному мовленню в контексті особистісно компетентісного підходу». У рубриці «Ярмарок творчих ідей» вчителі Шполянської ЗОШ №1 та Марянівського НВК у своїх звітах - презентаціях поділилися досвідом проведення Всеукраїнського тижня англійської мови, присвяченого закриттю Року англійської мови в Україні. В рубриці « Інтелектуальна розминка» керівник методичного об’єднання Шутка О.М. провела тренінги для професійного росту вчителя. Аналізуючи роботу районного методоб'єднання  вчителів іноземних мов, можна зробити висновок: поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем вчителі практикують власні презентації для подачі матеріалу, а також залучають учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином вчителі досягають реалізації важливих навчальних цілей, зокрема формують в учнів мотивацію до навчання. А вчителі, впроваджуючи апробацію різних типів уроків, аналізують та  прогнозують результати.

Кравченко Т.В., методист РМК