Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Кадрова політика

Головне меню

11.12.2017

Спрямованість кадрової політики відділу

Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, який згідно розпорядження Шполянської районної державної адміністрації від 11.10.2016 №337 є правонаступником відділу освіти, запроваджує сучасні форми та методи контролю за роботою навчальних закладі щодо кадрового забезпечення та ведення кадрового діловодства. У районі робляться суттєві кроки щодо переходу на новий рівень контролю: у практиці управлінської діяльності відділу наради та семінари для керівників навчальних закладів, що проводяться щомісяця, на яких розглядаються  кадрові питання. Систематично і змістовно проводяться щопонеділка наради при начальнику відділу, на яких аналізуються актуальні питання, даються відповідні доручення та здійснюється контроль за їхнім виконанням.

Роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів району та ведення кадрового діловодства у відділі освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації  координує головний спеціаліст відділу Красіліч Наталія Василівна, яка має повну вищу педагогічну освіту, в 2014 році з відзнакою закінчила Черкаський національний  педагогічний університет імені Б.Хмельницького. Працює у відділі з 01.12.2017 року, на посаді головного спеціаліста перебуває з 08.08.2017 року. 

У штатному розписі групи з централізованого господарського обслуговування відділу введено посаду спеціаліста по роботі з кадрами, яку займає Маргарян Ірина Петрівна, яка має вищу педагогічну освіту, у 2009 році закінчила Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Робота відділу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів району та ведення кадрового діловодства організовується на основі Положення про відділ, затвердженого розпорядженням Шполянської райдержадміністрації від 02.08.2016 №263, та відповідно до перспективного, річного планів, які затверджено заступником голови райдержадміністрації, а також квартального, щомісячного та щотижневого планів. Положення відповідає вимогам Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 в частині повноважень керівника щодо видання наказів.

Спрогнозовано розвиток освіти району, систему заходів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення роботи з педагогічними та керівними кадрами. 

Робота з кадрами у Шполянському районі охоплює наступні сфери:

виконання програми забезпечення житлом педагогічних працівників;

працевлаштування педагогічних працівників на вакантні посади;

 курсова перепідготовка;

службові відрядження;

замовлення молодих спеціалістів;

атестація педагогічних працівників;

 робота з молодими вчителями;

відбір та підготовка резерву управлінських кадрів;

виконання програми  «Вчитель»;

виконання програми «Сільська школа»

постійне оновлення банку даних педагогічних працівників;

наповнення банку даних осіб, бажаючих працевлаштуватися у навчальні заклади району;

ведення кадрового діловодства.

Створення умов для забезпечення стабільної кадрової політики  галузі

Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту забезпечує ефективну і стабільну діяльність навчальних закладів, виходячи з фактичних обсягів фінансування освіти в районі.

Згідно штатних розписів 50 осіб (працівників відділу та його структурних підрозділів, а саме працівників централізованої бухгалтерії  – 15 осіб, групи з централізованого господарського обслуговування – 15 осіб, апарату відділу – 5 осіб, райметодкабінету – 13 осіб, РПМПК –  2 особи) обслуговують 25 загальноосвітніх  закладів хзагальної середньої  освіти, 3 дошкільних  заклади, які перебувають у комунальній власності   сільських рад.

Робота відділу щодо забезпечення навчально-виховних закладів району  педагогічними працівниками, удосконалення роботи з ними спрямована на виконання державної політики в цій сфері, яка визначена Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту».

 Учительство Шполянщини багате творчо обдарованими  фахівцями,  які своїми пошуками збагачують навчально-виховний процес, творять самобутнє обличчя освіти району. Керівники районної державної адміністрації, відділу освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, навчальних закладів приділяють особливу увагу питанням кадрового забезпечення, підвищенню  фахового рівня і кваліфікації, соціального захисту педагогів.

Спрямованість кадрової політики на підвищення соціального статусу працівників галузі (освітній рівень учителів, курсова підготовка, атестація, адресно-цільова підготовка, заохочення, плинність педагогічних кадрів) простежується у рішеннях сесії районної ради та колегіальних органів: упродовж 9 років кадрові питання розглянуто на 3 засіданнях колегії райдержадміністрації, 9 сесіях районної ради, 23 засіданнях  колегії відділу та на 20 нарадах керівників навчальних закладів.

У відділі сформована нормативна база з кадрових питань. З 2008 по 2015 роки передплачувалися фахові журнали: «Довідник кадровика», "Кадровик-01», постійно поновлюється видання Кодексу законів про працю України, коментарі до нього. Придбані збірники законодавства України про освіту. Головним спеціалістом відділу Каландирець І.І. проводиться  моніторинг кадрових питань у таких фахових виданнях, як «Все про бухгалтерський облік», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», «Праця і зарплата». У відділі формується перелік кадрових питань, висвітлених в Інтернет-ресурсах:еmail-газети KADROVIK.UA порталу Всеукраїнської асоціації кадровиків, Єдиної електронної системи КАДРОВИК-ОНЛАЙН, Ранкових новин кадровика системи «Expertus: Кадри» Видавничого  дому «МЕДІА-ПРО, освітнього порталу «Педагогічна преса», е-журналу «Практика управління закладом освіти», порталу освітян України «Педрада», які доводяться до відома керівників навчальних закладів на планових нарадах чи шляхом наповнення контенту підрозділів розділу «Кадрова діяльність» офіційного веб-сайту відділу.Педагоги передплачують фахові видання педагогічного спрямування видавництв «Основа» та «Шкільний світ».

Освіта – це могутній чинник розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорука громадянського  миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як  демократичної і правової держави. Ключова роль  у системі освіти належить учителю. Саме  через  діяльність  педагога реалізується  державна політика  у галузі  освіти.  Тому  відповідно  до п.16 ч.1 статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», а також нормативно - правових документів (постанов Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 №379 «Про затвердження Державної програми «Вчитель»,  від 11.05.2011 №493 «Про внесення змін до Державної програми «Вчитель», рішення Черкаської обласної ради від 27.09.2002 №3-5 «Про затвердження обласної програми «Вчитель», розпорядження Шполянської районної державної адміністрації від 15.07.2002 №346 «Про районні заходи «Вчитель» на 2003-2012 роки»), відділом освіти з 2002 по 2012 роки забезпечено виконання заходів рішення Шполянської районної ради  від 29.11.2002 № 4-5 «Про районну програму «Вчитель»».