Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Методична робота

Головне меню

18.05.2017

Завершено методичний рік. Готуємось до  організованого відпочинку дітей

17 травня  на базі районного методичного кабінету відбувся семінар-нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи. З питанням про підсумки методичного 2016-2017 року виступила методист Ложкова З.О. ЇЇ виступ з оцінкою роботи окремих ланок районної методичної структури продовжили методисти Півень В.М., Сабадаш Г.М.,  Назаренко С.Г., Музика С.А., Різник О.А. Учасники семінару - заступники директорів подали свої пропозиції до плану роботи методичного кабінету на наступний 2017-2018 методичний рік.На  нараді  також розглянуто питання   забезпечення  належної підготовки педагогічних кадрів у організації та проведенні роботи в пришкільних таборах з денним перебуванням дітей. Методистом Досич Н.В. надано  рекомендації щодо організації, планування та  проведення організованого відпочинку дітей. Методист Кравченко Т.В. наголосила про особливості роботи мовних таборів, які будуть функціонувати в пришкільних таборах відпочинку. У нараді також взяли участь: Бурлака О.Ю., головний спеціаліст відділу з питань оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді, Богурська Л.Д., інженер з охорони праці, Верба І.М., технолог з харчування,  Панько Л.Б., спеціаліст відділу управління статистики.


16.10.2016

Відбувся захист шкільних методичних структур

Забезпечуючи функції наукового та методичного керівництва підвищенням професійної майстерності педагогічних кадрів, методичним кабінетом  традиційно у вересні проводиться захист шкільних методичних структур, а його щорічне проведення  дозволяє зробити висновок щодо рівня  організації методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. У ході захисту проаналізовано  плани шкільних предметних методичних об’єднань, творчих груп, теоретичних семінарів, інших колективних, індивідуальних форм  та накази про організацію методичної роботи в навчальному закладі. В 2016-2017 навчальному  році аналізувалися  плани методичних об’єднань природничо-математичного циклу та  туристсько-краєзнавча робота на районному семінарі для заступників директорів з навчальної роботи на тему «Результати захисту шкільних методичних структур». Аналіз представлених на захист матеріалів дозволяє зробити висновок щодо рівня організації  методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, виявити недоліки та вказати шляхи їх усунення.


26.11.2015

Проектні технології в методичній роботі

25 листопада на базі районного методичного кабінету відбувся черговий груповий семінар для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчальної роботи на тему «Проектні технології в методичній роботі». «Сьогодні проектну діяльність вважають проблемною  й  розвивальною, адже формується мотивація до творення й перетворення себе, це спонукає вчителя до творчості. Метод проектів створює унікальні передумови для розвитку компетенції педагога, є важливим у методичній роботі», - зазначила у вступному слові завідувач районного методичного кабінету О.М.Курінна. У лекції-презентації Оксана Миколаївна висвітлила теоретичні основи використання проектної технології в межах внутрішньошкільної методичної роботи. Учасники семінару ознайомилися із суттю методу проектів, їх типологією, етапами роботи над проектом, підходами до  реалізації проекту, захистом педагогічного проекту та  змістовим  аспектом  різних видів проектів  щодо  організаційної форми. В рубриці «Методичний дайджест» завідувач районної ПМПК О.І.Толчініна акцентувала увагу присутніх на важливому питанні виявлення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивному навчанні. Про особливості зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації 2016 року розповіла О.М. Курінна.В рамках круглого столу учасники семінару отримали відповіді на проблемні питання, обмінялися досвідом роботи. Завершилася робота семінару підведенням підсумків та визначення завдань на наступний.


23.09.2015

Відбувся захист шкільних методичних структур

23 вересня в районному методичному кабінеті відбувся семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на якому розглядалися результати захисту шкільних методичних структур. Аналіз представлених на захист матеріалів, а саме: шкільні накази «Про організацію методичної роботи в 2015-2016навчальному році», плани роботи шкільних методичних об’єднань суспільно-гуманітарногоциклу, творчих груп, науково-теоретичних та практичних семінарів, анкети, що висвітлюють роботу методичної структури навчального закладу, дозволяють зробити висновок щодо певних позитивних зрушень в питаннях організації  методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.Науково-методичні проблеми, над якими працюють заклади освіти, актуальні,  увага акцентуєтьсяна розвиткутворчої особистості учня та учителя, використанні в педагогічній практиці новітніх досягнень педагогіки і психології. Особлива увага приділялась аналізу наказів про організацію методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та планів роботи шкільних методичних об’єднань суспільно-гуманітарногоциклу.Головним недоліком проаналізованих документів є відсутність роботи педагогічних колективів над Концепцією національно-патріотичного виховання учнів і молоді. Про це говорили у виступах  завідувач РМК Курінна О.М., методисти Ложкова  З.О., Кавун В.М., Кравченко Т.В., Різник О.А.

Під час методичного дайджесту методист Кавун В.М. ознайомила заступників з формами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2016 році.  Методист Сабадаш Г.М. повідомила про роботу міжшкільних факультативів, графік їх роботи та організацію предметних Інтернет-олімпіад з базових дисциплін у 2015 – 2016 навчальному році. Актуальним був виступ методиста Назаренко С.Г., яка ознайомила присутніх з вимогами нової інструкції щодо заповнення класних журналів у початковій школі. Завідувач райметодкабінету Курінна О.М. прокоментувала лист МОН щодо проведення ДПА у 2015-2016 навчальному році. Підсумком роботи семінару стали рекомендації щодо практичного втілення розглянутих питань.


25.09.2014

Захист шкільних методичних структур-2014

24 вересня в районному методичному кабінеті відбувся черговий семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на якому розглядалися результати захисту шкільних методичних структур. Аналіз представлених на захист матеріалів, а саме: шкільні накази «Про організацію методичної роботи в 2014-2015 навчальному році», плани роботи шкільних методичних об’єднань природничо-математичного циклу, творчих груп, науково-теоретичних та практичних семінарів, анкети, що висвітлюють роботу методичної структури навчального закладу, дозволяють зробити висновок щодо вдосконалення в загальноосвітніх навчальних закладах методичної роботи відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти. Науково-практичні теми, обрані закладами освіти, актуальні  й відповідають потребам сучасного суспільства: вони концентрують свою увагу на розвитку творчої особистості учня та учителя, на оптимізації навчально-виховного процесу та застосування в ньому нових інформаційних технологій, досягнень педагогічної та психологічної наук. Особлива увага приділялась аналізу наказів про організацію методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та планів роботи шкільних методичних об’єднань природничо-математичного циклу.  Про це говорили у виступах  завідувач РМК Курінна О.М., методисти Ложкова  З.О., Сабадаш Г.М., Музика С.А. Методист Кавун В.М. наголосила на основних аспектах Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2014-2015 навчальному році та особливостях курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників .Актуальним був виступ завідувача районної психолого-медико-педагогічної консультації Толчініна О.І. щодо раннього виявлення дітей дошкільного віку з вадами психофізичного розвитку.До відома заступників директорів з навчально-виховної роботи методистом Сабадаш Г.М. доведена інформація про міжшкільні факультативи, графік їх роботи та організацію предметних олімпіад з базових дисциплін у 2014 – 2015 навчальному році.У роботі круглого столу з визначеної теми семінару взяли участь методисти Різник О.А., Кравченко Т.В., Досич Н.В., Горбенко Л.Г. Підсумком роботи семінару стали рекомендації щодо практичного втілення розглянутих питань.


10.10.2012

Відбувся захист шкільних методичних структур

На початку жовтня в районному методичному кабінеті відбувся семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на якому розглядалися результати захисту шкільних методичних структур. Аналіз представлених на захист матеріалів (шкільні накази «Про організацію методичної роботи в 2012-2013 навчальному році», плани роботи шкільних МО, творчих груп, науково-теоретичних та практичних семінарів, анкети, що висвітлюють роботу методичної структури навчального закладу) дозволяє зробити висновок щодо вдосконалення в загальноосвітніх навчальних закладах методичної роботи відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти. Науково-практичні теми, обрані закладами освіти, актуальні  й відповідають потребам сучасного суспільства: вони концентрують свою увагу на розвитку творчої особистості учня та учителя, на оптимізації навчально-виховного процесу та заснування в ньому НІТ, досягнень педагогічної та психологічної наук. Особлива увага приділялась молодим, малодосвідченим педагогам. Про це йшлося у виступах  в.о.завідувачки РМК Ложкової З.О., методистів Кавун В.М., Різник О.А. Відповідно до наказу відділу освіти від 16.08.2012 №258 «Про апробацію Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» в 2012-2013 навчальному році в ЗНЗ району розпочалася його реалізація.На семінарі методистом Кавун В.М. прокоментовано пункти Положення, запропоновано алгоритм складання індивідуальних освітньо-професійних програм та портфоліо. Питання оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів висвітила в своєму виступі методист Назаренко С.Г., проведення шкільних олімпіад та зокрема з фізичної культури методисти Сабадаш Г.М., Різник О.А. Методист Музика С.А. роз'яснила умови Всеукраїнського експерименту «Курс: освіта» та участі в ньому вчителів інформатики».