Розмір шрифта AAA Колір фона

Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Державна служба

Організація кадрової  роботи з державними службовцями апарту відділу

У відділі освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту  Шполянської райдержадміністрації робота з кадрами  проводиться відповідно до законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про  очищення влади» та інших нормативних документів з кадрових питань. 

Відділ є структурним підрозділом Шполянської райдержадміністрації, який утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки Черкаської ОДА, Міністерству освіти і науки України.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями районної державних адміністрацій, а також Положенням про відділ.

Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та штамп.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Очолює відділ Вербівський Павло Євгенович, який працює на займаній посаді з 09 квітня 2014 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 09.04.2014 №26-к, наказ відділу освіти від 09.04.2014 №69-к/тр), який має 12 років стажу державної служби та 12 років педагогічного стажу, повну вищу педагогічну освіту, в 1989 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика». Згідно розпорядження Шполянської районної державної адміністрації від 30.05.2016 №55- к з 01.05.2016 року йому присвоєно 6  ранг державного службовця.

Структура відділу: начальник відділу; головний спеціаліст (3 особи); провідний спеціаліст (1).

         Начальник виконує свої обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджена першим заступником голови райдержадміністрації 10.04.2014  року. З інструкцією ознайомлений під підпис, із зазначенням дати ознайомлення.

         Посадові інструкції державних службовців апарату відділу затверджені начальником, працівники ознайомлені відповідно до вимог статті 29 КЗпП України. За змістом та формою посадові інструкції відповідають вимогам ДТПКХ посад держслужбовців, затвердженого наказом НАУ з питань держслужби від 13.09.2011 №11, оформлені відповідно до вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби від 01.09.1999 №  65.

            Планування роботи з кадрами здійснюється на рік. Робота відділу проводиться за річним планом роботи, які погоджуються заступником голови районної державної адміністрації, затверджуються рішенням колегії відділу освіти та підписується начальником відділу. Робота апарату відділу проводиться за такими напрямками:

формування  складу державних службовців;

робота з кадровим резервом; 

проведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців;

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення  та державної служби;

         Сформовано графік відпусток державних службовців на календарний рік  із дотриманням вимог Закону України  «Про відпустки» .

Своєчасно проводиться облік військовозобов’язаних та їх бронювання.

Відділ має доступ до мережі Інтернет, сайту Верховної Ради України. Відділом здійснюється співпраця з місцевими засобами масової інформації: газетами «Шполяночка плюс», «Шполянські вісті», а також з редакцією Шполянського телерадіомовлення. 

На офіційному веб-сайті відділу http://new.shprvo.ck.ua  продовжено роботу постійно діючої рубрики «Запитуєте - відповідаємо». У 2017 році  державними службовцями надано 8 індивідуальних консультацій Інтернет – дописувачам.

Терміни інформування щодо змін облікових даних, призначень та звільнень державних службовців відділу тримаються на постійному контролі.

Відділ проводить роботу щодо належного ведення трудових книжок, встановлення стажу державної служби, надання відпусток, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років. 

Формування складу державних службовців

Кадрові призначення, формування складу державних службовців проводяться відкрито і прозоро відповідно до вимог чинного законодавства на конкурсній основі.Усі державні службовці відділу мають повну вищу педагогічну освіту.

 Головний спеціаліст відділу Лимар Віра Микитівна має 25 років стажу державної служби та 16 років педагогічного стажу, повну вищу педагогічну освіту, в 1983 році закінчила Кіровоградський педагогічний інститут за спеціальністю «Математика». Працює у відділі з 01.06.1993 року, присвоєно 7 ранг державного службовця.

         Головний спеціаліст відділу Бурлака Олександр Юрійович має 5 років стажу державної служби, повну вищу педагогічну освіту, в 2012 році з відзнакою закінчив Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Історія». Працює у відділі з 02.08.2016 року. Згідно розпорядження Шполянської районної державної адміністрації від 30.05.2016 №54-к з 01.05.2016 року йому присвоєно 6  ранг державного службовця.

         Головний  спеціаліст відділу Красіліч Наталія Василівна має 3 роки педагогічного стажу,  повну вищу освіту, в 2014- му році закінчила  з відзнакою Черкаський національний університет  імені Б.Хмельницького  за спеціальністю «Українська філологія». На посаді працює з 08.08.2017 року. Згідно наказу відділу освіти від 08.09.2017 №175- к/тр з 08.09.2017 року їй присвоєно 9 ранг державного службовця.

Відділом забезпечується підвищення кваліфікації державних службовців, переважно за програмами тематичних короткострокових семінарів. 

При використанні матеріалів з цього ресурсу посилання на офіційний веб-сайт відділу обов`язкове. 20603 Черкаська обл. м.Шпола, вул. Соборна,18, (04741) 5-22-51